L’escola Montcau, es va inaugurar l’any 1976 i està situada al carrer Circumval·lació, numero 72. En aquest centre s’ofereix educació infantil (tres cursos) i educació primaria (sis cursos). Consta d’unes instal·lacions molt amplies amb servei de menjador inclòs.

En quant a història, abans hi havia un fanal modernista col·locat a sobre de la font del pati. Aquest fanal havia format part de la decoració de la plaça de l’església anteriorment. Al cap dels anys es va decidir tornar-lo al seu lloc original.