En aquest apartat hem fet un estudi de la distribució de la població en els diferents barris i urbanitzacions de Gelida. És un estudi aproximat ja què només s’han recollit dades dels alumnes del IES Gelida.

· 70% de la població viu a Gelida centre.

· 14% de la població viu al barri de La Fanga.

· 5% de la població viu a la urbanització de Martivell.

· 3% de la població viu a la urbanització St. Salvador.

· 2% de la població viu al barri de el Serralet.

· 2% de la població viu a la zona del Castell.

·1% de la població viu al barri de les Cases Noves.

·1% de la població viu a la urbanització del Puig.

· 0% de la població viu a la Valenciana i al Masset.