El casal de la gent gran de Gelida esta situat al carrer Major. Està organitzat per la Unió del Casal Gelidenc (UCG). Esta pensat per el dia a dia de les persones de tercera edat, allà es realitzen activitats que van des de jocs fins a balls. També, les organitzacions de joves montes festes per celebrar algun festiu, per exemple radio Gelida o altres entitats.  

Add a caption