Svako misto ima svoje Ministarstvo tuđih poslova, ali samo Gradac ima i šentadu (klupa) koja je i službeno ovog ministarstva ured. Dok su sve šentade okrenute prema moru, samo je ova okrenuta prema šetnici kako bi gospođe ministrice uvijek bile pravovaljano informirane.

Služba u ministarstvu dobiva se isključivo radnim zaslugama.