วัดซุยเซนจิ เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในในเมืองนันโตะ ตั้งอยู่ในเขต อินามิ จังหวัด โทยามะ เป็นวัดที่เริ่มสร้างโดย เจ้าอาวาสรุ่นที่ 5 แห่งวัด ฮอนกันจิ (Honganji Temple) ซึ่งเป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โฮคูริโคะ (Hokuriko) 

ภายในประตูทางเข้าหลักของวัดซุยเซนจิจะประดับประดาด้วยภาพแกะสลักที่ซับซ้อนและเป็นผลงานชิ้นเอกของช่างไม้ในเขตอินามิ โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยการระดมทุนของชาวอินามิ ซึ่งเคยไหม้ไปแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ด้วยความศรัทธาของชาวเมืองอินามิ จึงได้สร้างวัดกลับขึ้นมาใหม่ทั้ง 3 ครั้ง 

 

เวลาเปิด-ปิด : 9:00น - 16:30

ค่าผ่านประตู

รายบุคคล

ผู้ใหญ่ : 300 เยน

นักเรียนมัธยม: 200 เยน

นักเรียนประถม หรือต่ำกว่า 100 เยน

สำหรับกลุ่ม 25 คนขึ้นไป

ผู้ใหญ่ : 250 เยน

นักเรียนมัธยม: 100 เยน

นักเรียนประถม หรือต่ำกว่า 50 เยน