เป็นถนนที่ตัดผ่านใจกลางเมืองอินามิ ถนนที่ปูด้วยหินมองเห็นวิวภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยโรงแกะสลักไม้โดยช่างท้องถิ่น ริมถนนจะถูกประดับด้วยผลงานแกะสลักต่าง ๆ ที่มีความงดงาม ไม่เว้นแม้แต่ป้ายรถบัส ทำให้ถนนแห่งนี้มีความเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดแตกต่างจากถนนสายใด ๆ ในญี่ปุ่น