Na području općine Gradac osim plaža za pse, otvoren je i prvi park za pse.