Aquests son tots els edificis històrics de Gelida que estan documentats a la wiki:

Add a caption